ශ්‍රී ලංකාව රුබෙල්ලා රෝගයෙන් මිදුණු රටක් බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් සහතිකයක්

30

රුබෙල්ලා රෝගයෙන් මිදුණු රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නම් කර තිබෙනවා.
ඊට අදාල සහතිකය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු කළාපීය අධ්‍යක්ෂිකා පූනම් චෙට්ත්‍රපාල් සිං විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය හා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උප සභාපති රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙත ඊයේ පිරිනමනු ලැබුවා.
ඒ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර පැවැත්වෙන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු කළාපීය සැසිවාරයේදීයි.
ශ්‍රී ලංකාව 2015 වසරේ දී මැලේරියා රෝගයෙන් තුරන් වූ රටක් ලෙසත්, 2016 වසරේ දී බරවා රෝගයෙන් තුරන් වූ රටක් ලෙසත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.
2017 වසරේ දී මවගෙන් දරුවාට බෝවන නව ජන්ම පිටගැස්ම රෝගයෙන් තුරන් වූ රටක් ලෙස ද එම සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව නම් කිරීම විශේෂත්වයක්.
අදාල සහතිකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත පිරිනමමින් කළාපීය අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය පූනම් චෙට්ත්‍රපාල් සිං ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාව සෑම වසරකදීම කිසියම් රෝගයක් තුරන් කරමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහතිකය ලබාගත් බවයි.

Your Comments