වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය අසාර්ථක බව අධ්‍යාපන ඇමති කියයි – විනය ක්‍රියා මාර්ග ඉදිරියේදී

25

ගුරු – විදුහල්පතිවරුන් ලෙඩ නිවාඩු දමමින් අද දින ආරම්භ කළ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය ඉතා අසාර්ථක වූවක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

අධ්‍යාපන සේවය දේශපාලනීකරණය කිරීමට එරෙහිව, අද දිනයේ ලෙඩ නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ගයක අධ්‍යාපනය සුරකීමේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ලංකා ගුරු සංගමය, ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ඇතුළු ගුරු-විදුහල්පති සංගම් 11 ක් ඊට එක්ව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඊයේ පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් අද දින ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කරමින් සිය වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය සිදු කරන බවයි ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝසප් ස්ටාර්ලින් මහතා සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරන්නේ අදාළ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය අසාර්ථක අතර පාසල් නොඑන ලෙසට ළමයින්ට බලපෑම් කළ ගුරුවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරුන්ට ඉදිරියේදී විනය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බවයි.

Your Comments