වීසා නොමැතිව ඉන්දියානුවන්ට මෙරටට පැමිණීමේ අවසර හිමි වන ලකුණු

28

ඉන්දියානු පුරවැසියන්ට වීසා නොමැතිව මෙරටට පැමිණීමේ නව ක්‍රමයක් හඳුන්වාදෙන බව සංචාරක අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊට අදාළව කාර්ය සාධක බලකායක් ද පත් කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා කියාසිටියේ.
ඉදිරියේදී චීනය සහ යුරෝපා රටවල් කිහිපයකට ද මෙම වීසා සහනය ලබාදීමට අපේක්‍ෂිතයි.
අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පැවසුවේ මෙම වසරේ මුල් මාස 6 ක කාලය තුළ වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන් වන බවයි.
චීනය දෙවන ස්ථානයේ පසු වන බව ද ජෝන් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments