විශ්‍රාමික ලියාපදිංචිය ඩිජිටල්කරණය වෙයි

24

විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ වාර්ෂික පදිංචි හා ජීවිත සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදුකිරීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මෙම නවීන තාක්ෂණික වැඩ සටහන නිල වශයෙන් ඇරඹීම අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේදී සිදු කෙරුණා.
මේ වන විට හය ලක්ෂ හතලිස් එක් දහසක පමණ පිරිසක් විශ්‍රාම වැටුපට හිමිකම් කියනු ලබනවා.
රජය මාසිකව ඒ සදහා වැය කරන මුදල රුපියල් බිලියන 250ක්.
කෙසේ වෙතත් මියගිය විශ්‍රාමිකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් වංචනික ලෙසින් ලබා ගැනීම් සිද්ධීන් වාර්තා වන බවද සදහන්.
ඒ අනුව විශ්‍රාම වැටුප ලියාපදිංචිය ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුලින් එම ගැටලු මග හරවා ගැනීමට අපේක්ෂිතයි.

Your Comments