විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් ආණ්ඩුව දිනුම්

182

ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කර තිබූ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් අද පරාජයට පත් වුණා.

විශ්වාසභංගයට විපක්ෂව ඡන්ද 119ක් හිමි වූ අතර, පක්ෂව හිමි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 92ක්.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 27කින් විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත් වුණා.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට හෝ අවම කර ගැනීමට අපොහොසත්වූ බවට චෝදනා කරමිනුයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට එරෙහිව මෙම විශ්වාස භංග යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ.

එය චෝදනා 12 කින් සමන්විත වුණා.

ආණ්ඩුවට එරෙහි මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාට පසුගිය මැයි මස 21 වැනිදා බාරදෙනු ලැබුවා.

Your Comments