“විල්පත්තු විනාශය වන විට පරිසර බලධාරින් සිටියේ කොහේ ද ?” – ජනපති විමසයි

33

විල්පත්තු වන විනාශය සිදුවන විට පරිසර බලධාරින් සිටියේ කොහේදැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රශ්න කරනවා.

ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ පරිසර සහ වනජීවී අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතනවල නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී.

ආයෝජනයට සුදුසු හොඳම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්කිරීම අභිප්‍රාය බවයි ජනාධිපතිවරයා එහි දී පෙන්වා දුන්නේ.

පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් රට සංවර්ධනය කෙරෙන ක්‍රමවේදයකට නිතිමය පසුබිම සැකසිය යුතු බැවින්, නීති රීති, අණ පනත් සහ රෙගුලාසි වර්තමානයට ගැළපෙන අයුරින් සංශෝධනයට සියලු ආයතන එක්ව ක්‍රියා කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා.

නීති රීති සම්පාදනය කළ යුත්තේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට පමණක් නොව මිනිසුන් ජීවත් කරවීම ද අරමුණු කර ගෙන බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා.

Your Comments