විජිත් විජේමුණි අද නිදහස් පක්ෂ විනය කමිටුව හමුවට

4

පක්ෂ විනය කඩකල බවට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව අද සිට විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසනවා.
ඒ අනුව විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාට අද දිනයේ එම කමිටුව හමුවට පැමිණෙන ලෙසටයි දැනුම් දී ඇත්තේ.
එස් බී දිසානායක – ඩිලාන් පෙරේරා සහ ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහත්වරුන්ට හෙට දිනයේදී විනය කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.
විනය පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම කාරක සභාව දැනුවත් කිරීමෙන් පසු මෙම මැති ඇමතිවරුන් පිළිබඳ අවසාන තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

Your Comments