විකල්ප වාමාංශික පෙරමුණක් ගොඩනැගීමට පෙරටුගාමීන් සැරසෙයි

25

රට තුළ විකල්ප වාමාංශික පෙරමුණක් ගොඩනගන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසනවා.

එම පක්ෂයේ සංවිධායක ලේකම් කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කර මෙම නව පෙරමුණ බිහි කරන බවයි.

ඒ සඳහා සියලු වාමවාදී බලවේග එක් කරගන්නා බවද කොළඹ පැවති උද්ඝෝෂණයකට එක්වෙමින් කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා සඳහන් කළා

12_02_1200_ණඹඵ්ඍ

Your Comments