වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයෙන් උපයන සියලුම ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්

11

වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයෙන් උපයන සියලුම ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ බව සදහන් කලා.

වත්මන් ආර්ථික තත්වය පිළිබදව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා එම මාධ්‍ය හමුවේදී පැහැදිලි කලා.

Your Comments