වැල්ලවාය බස් නැවතුම අසලදී ත්‍රීරෝද රථයක් ගිනිගෙන වැනසේ
ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

31

වැල්ලවාය බස් නැවතුම අසල නවතා තිබූ ත්‍රිරෝද රථයක් අද උදෑසන ගිනිගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා.
නිවුස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ ත්‍රිරෝද රථය බස් නැවතුම අසල නවතා එහි රියදුරු ඉන් පිටව ගොස් විනාඩි කිහිපයකට පසු රථය ගිනි ගැනීමට ලක්වූ බවයි.
ගින්න නිවීමට සඳහා අවට සිටි පුද්ගලයින් උත්සාහ දරා ඇති නමුත් එය සාර්ථක වී නැහැ.

 

 

Your Comments