වැඩවර්ජනයට වෛද්‍යවරුන් සූදානම්

31

තම සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දීපව්‍යාප්ත සංඛේත එක්දින වෛද්‍ය වර්ජනය අද පෙරවරු 8 ට ආරම්භ කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
සිංගප්පූරූ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමට විරෝධය පළ කිරීම ඇතුළු කරුණු දහයක් මුල් කරගනිමින් මෙම වර්ජනය සිදු කරනු ඇති.

Your Comments