වැට් බද්ද 8% දක්වා අඩු කෙරේ

16

වැට් බද්ද සංශෝධනය කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. අභිනව රජයේ පළමු කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ වැට් බද්ද 8% දක්වා පහත දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් 15%ක්ව පැවැති වැට් බද්ද සහ 2%ක්ව පැවැති ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද යන දෙකෙහි එකතුව 17%ක් වන මුළු බද්ද ගැලපීමෙන් අනතුරුව 8% දක්වා අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

එම අඩු කිරීම දෙසැම්බර් මස පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බවයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

මේ අතර අග්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යංශයේදී තම ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්ද කියා සිටියේ වැට් බද්ද 8% දක්වා අඩු කිරීමට අද පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කළ බව කියා සිටියා.

Your Comments