වාරිඋදාව අරඹා කඩිනමින් උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනය කරනවා

4

වාරිඋදාව වැඩසටහන ආරම්භ කරමින් උතුරු නැගෙනහිර කඩිනම් සංවර්නයක් සිදු කරන බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, මුලතිව් ප්‍රදේශයේ පැවති ජන රැළියකට එක්වෙමින්.

මේ අතර ජනාධිපතිවරයා පත්කර ගැනීමෙන් පසු සිදු කරන පළමු කාර්ය වන්නේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ යාපනය මානිපායි ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී යි

Your Comments