වත්මන් ආණ්ඩුව දිනෙන් දින ශක්තිමත් වනවා

119

දිනෙන් දින වත්මන් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් සී මුතුකුමාරණ මහතා පවසනවා
අනුරාධපුරයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා. 

Your Comments