වත්තල තෙමහල් රෙදිපිළි අලෙවිසලක් ගිනි ගනී (PHOTOs)

11

වත්තල හේකිත්ත හන්දිය ආසන්නයේ රෙදිපිළි වෙළඳසලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

මහල් තුනකින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ලේ අද පෙරවරු 06.40 ට පමණ ගින්න හටගෙන ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

ගින්න නිවා දැමීම සඳහා සේවා රථ 5ක් පමණ යොදවා තිබෙනවා.

 

 

Your Comments