ලෝක ජනගහන දිනය අදයි

30

ලෝක ජනගහන දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ලෝකයේ සමස්ත ජනගහනය මේ වන විට බිලියන 7.6 ඉක්මවා ඇති බවයි සිදු කරන ලද සංගණනයන්ට අනුව වාර්තා වන්නේ.
1989 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලය විසින් ජූලි 11 වැනිදා ලෝක ජනගහන දිනය ලෙස නම් කරනු ලැබූවා.
ජනගහනය සම්බන්ධ දැනුවත්භාවය, පරිසරයට හා සංවර්ධනයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය යන කරුණු පිළිබඳ මෙම දිනය නම් කිරීමේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා.
2018 ලෝක ජනගහන දිනයේ තේමාව වී ඇත්තේ පවුල් සැලසුම මානව හිමිකමකි යන්නයි.
පවුල නිසි ලෙස සැලසුම් කර ගැනීම මෙමගින් අවධාරණය කෙරෙන අතර එහිදී තරුණ අවධියේදී අනවශ්‍ය ගැබ්ගැනීම් වළක්වා ගැනීම පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇති.
ඒ අනුව 2020 වනවිට කාන්තාවන් මිලියන 120ක් තවදුරටත් පවුල් සැලසුම් සඳහා එක් කර ගැනීම එහි බලාපොරොත්තුවයි.
ජනගහන ගණත්ව වගුවට අනුව දෙවැනි වැඩිම ජනගහනයක් වෙසෙන ඉන්දියාව, 2025 සහ 2030 යන කාලයන් හිදී ලොව වැඩිම ජනගහනයක් වෙසෙන චීනය අභිභවා යනු ඇති බවට අනාවැකි පළව තිබෙනවා.
ඒ අනුව එරට ජනගහනය වර්ධනය බිලියන 1.65ක් වනු ඇති බවටයි පුරෝකථනය කෙරෙන්නේ.
මේ වනවිට චීනයේ ජනගහනය බිලියන 1.38 ඉක්මවන අතර ඉන්දියාවේ ජනගහනය බිලියන 1.29 ඉක්මවනවා.

Your Comments