ලොව පුරා කොරෝනා ආසාධිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 55 ඉක්මවයි

27

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 55 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.
ඒ අනුව ආසාධිතයින් 55,00,607 දෙනෙකු මේ වන විට වාර්තා වන අතර මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 3,46,721ක්.
සුවය ලැබුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 23,2,069ක් බව ද සඳහන්.
වැඩිම කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවන අමෙරිකාවේ මේ වන විට සමස්ත කොරෝනා ආසාධිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 16,86,436ක් ලෙස දැක්වෙනවා.
එරට තුළ මිය ගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 99,300ක්.

Your Comments