ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 42,55,940ක් දක්වා ඉහළ යයි

40

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 42,55,940ක් දක්වා අද(12) පෙරවරු 9 වන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඉන් මේ වන විට සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 15,27,495ක් වන අතර තවත් ආසාදිතයින් 2,87,332ක් මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
එක් රටකින් වාර්තා වන වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව සහ මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාවෙනි.
අමෙරිකාවෙන් මේ වන විට ආසාදිතයින් 13,85,834 දෙනෙකු වාර්තා වන අතර ඉන් 2,62,225 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති අතර මරණයට පත්ව ඇති ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 81795ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය අනුව ලොව දෙවන ස්ථානයට පත්ව සිටින ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 26,744ක්.
ස්පාඤ්ඤයේ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 26,8143ක් වන අතර ඉන් 1,77,846 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.
ආසාදිතයින් 2,23,060 දෙනෙකු වාර්තා වන එක්සත් රාජධානිය ආසාදිතයින් අතින් තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර කොරෝනා ආසාදනය හේතුවෙන් වාර්තා වන මරණ සැලකීමේදී දෙවනුවට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වන 32,065ක් වාර්තා වන්නේද එක්සත් රාජධානියෙනි.
සිව්වැනි ස්ථානයේ රුසියාව පවසු වන අතර ආසාදිතයින් 2,21,344ක් අතරින් 39,801 දෙනෙක් සුවය ලබා 2009 දෙනෙකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
ඉතාලිය පස්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ ආසාදිතයින් සංඛයාව 2,19,814 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති පසුබිමකයි.
කෙසේ වෙතත් ඉතාලියේ මරණ සංඛ්‍යාව 30,739ක් වන අතර එය කොරෝනා ආසාදනය හේතුවෙන් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව සැලකීමේදී තුන් වනුව වැඩිම සංඛ්‍යාවද වනවා.
ඉතාලියේ ආසාදිතයින් 1,06,587 දෙනෙක් සුවය ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ප්‍රංශයෙන් ආසාදිතයින් 1,77,423 දෙනෙකු වාර්තා වන අතර ඉන් 84,056 දෙනෙකු සුවය ලබා තවත් 26,643 දෙනෙකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
ජර්මනියෙන් ආසාදිතයින් 1,72,576 දෙනෙකු වාර්තා වන අතර ඉන් 1,45,617 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ජර්මනියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 7,661කි.
බ්‍රසිලයෙන් ආසාදිතයින් 169594 දෙනෙක්ද තුර්කියෙන් ආසාදිතයින් 1,39,771 දෙනෙක්ද ඉරානයෙන් ආසාදිතයින් 1,09,286 දෙනෙක්ද වාර්තා වනවා.
මේ අතර අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 70,768ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉන් 22,549 දෙනෙක් සුවය ලබා ඇති අතර ආසාදිතයින් 2,294 දෙනෙකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඉන්දියාව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අනුව සැලකීමේදී 12 වන ස්ථානයේ පසුවනවා.

Your Comments