ලන්ඩන් අගනුවර ලොව වඩාත්ම ආකර්ශනීයම නගරය කිරීමට සැලසුම්

37

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් අගනුවර ලෝකයේ වඩාත් ආකර්ෂණියම නගරය බවට පත් කිරීමේ සැළසුමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ලන්ඩන් නගරාධිපති සාධික් ඛාන් සැළසුම ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ නගරයේ සැරිසරන සංචාරකයින් ප්‍රමාණය තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගැනීම එහි අපේක්ෂාව බවයි.
ඒ අනුව, විෂ දුමින් තොර පරිසර හිතකාමී නගරයක් බවට පත් කිරීමේ මූලික අරමුණින් ක්‍රියාවට නැංවෙන වැඩපිළිවෙල අනුව නගරය විශේෂිත ක්‍රමවේදයකට අනුව සැළසුම් කෙරෙනු ඇති.
ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරි වසර 25 ඇතුළත වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා රජය අරමුදල් වෙන් කර දීමට ද ක්‍රියා කර තිබෙනවා.
ලන්ඩන් අගනුවර රථ වාහන සඳහා අවම විමෝචන කළාපයක් ලෙස හදුන්වා දී ඇති අතර ඩීසල් කුලී රථ වාහන සඳහා මෙම වසර අවසානයෙන් පසු අවසර ලබා නොදීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments