ලංකාවේ සහල් පර්යේෂණයට අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනය පූර්ණ දායකත්වය ලබාදෙයි

13

ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දීමට අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනයේ එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වන අවබෝධතා ගිවිසුමකට ද අත්සන් කර ඇති බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය මැතිව් මොරල් සහ දකුණු ආසියානු කලාපයේ නියෝජිත ආචාර්ය නෆිස් මේ ඇතුලු නියෝජිත පිරිසක් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අතරයි ගිවිසුම් අත්සන් තැබුණේ.

ශ්‍රී ලංකාවත්, අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනයත් ඒකාබද්ධව 2018 සිට 2023 වසර දක්වා ක්‍රියාත්මක පස් අවුරුදු වැඩසටහනකට එකඟතාව පළ කරමින් ද්විපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුමකට ද එහිදී අත්සන් තැබුණා.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහල්වල පෝෂ්‍යදායී බව නැංවීම, වී වගා කරන ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහල නැංවීම, ඇතු`ඵ ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments