ලංකාවේ උසම තැනින් සිත දෙසවනින් ඔබේ හිත ට

146

සිත FM ශ්‍රවණ තත්වය පුළුල් කිරීමේ ක්‍රියාන්විතයේ තවත් අදියරක් අද සනිටුහන් කළා.

ඒ FM 88.6 ඔස්සේ විකාශනය කෙරෙන පිදුරුතලාගල සම්ප්‍රේෂණ ආවරණ කලාපය තවදුරටත් පුළුල් කරමින්.

සිත FM ඉංජිනේරු අංශය සඳහන් කළේ 88.6 FM පිදුරුතලාගල තරංග මාලාව ඔස්සේ මධ්‍යම පළාත මෙන්ම A9 මාර්ගයේ මඩු ප්‍රදේශය දක්වා සුපහැදිලි ශ්‍රවණ තත්වයක් අත්විඳිය හැකි බවයි.

88.8 න් සහ 88.6න් ඔබ සවන් දෙන සිත FM නාලිකාවේ ශ්‍රවණ තත්ත්වය පිළබඳ අපට දැනුම්දෙන්නට අවස්ථාව සලසා දී ඇත්තේ ඉතා සතුටින්.

ඔබේ ‘සිත වත්කම’ සිත FM ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් ලෙස එක් කළ හැකියි.

සිත FM දකුණු පළාතේ ආවරණය පුළුල් කරමින් දෙනියාය ගොන්ගල සම්ප්‍රේෂණය ද පසු ගිය සතියේ පුළුල් කළා.

තවත් ප්‍රදේශ රැසක ආවරණය තවදුරත් ඉහළ නංවමින් 88.8න් සහ 88.6න් සිත FM දිවයිනපුරා ආවරණය කිරීමට අප ඉංජිනේරු කණ්ඩායම කටයුතු සූදානම් කොට තිබෙනවා.

Your Comments