රෝ ඔත්තු සේවය ගැන හින්දු පුවත් පත් වාර්තාවට කැබිනට් ලේකම් ගෙන් පිළිතුරු

48

තමාව ඝාතනය කිරිමට ඉන්දියාවේ රෝ ඔත්තු සේවය උත්සහ දරා ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්විමේදි ප්‍රකාශ කළ බවට වන ඉන්දියාවේ ”ද හින්දු” පුවත්පත් වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව කැබිනට් ලේකම්වරයා පවසනවා.
කැබිනට් ලේකම් එස්. අබේසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඉන්දියාව සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති පිළිපඳව හෝ ඊයේ කැබිනට් හමුවේදී කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු නොවූ බවයි.
තමාව ඝාතනය කිරිමට ඉන්දියාවේ රෝ ඔත්තු සේවය උත්සහ දරා ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්විමේදි ප්‍රකාශ කළ බවට ඉන්දියාවේ ”ද හින්දු” පුවත්පත වාර්තා කර තිබුණා.
ඒ අනුව හින්දු පුවත් පත් වාර්තාවක් පදනම් කර ගනිමින් ඇතැම් මාධ්‍ය පළ කළ ප්‍රවෘත්තිය සම්පුර්ණයෙන් අසත්‍ය බවද කැබිනට් ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments