රෝහල් අපද්‍රව්‍ය තොගය සිය වියදමින් යළි එංගලන්තයටම යවන්නැයි නියෝග

191

එංගලන්තයෙන් ගෙන්වන ලද රෝහල් අපද්‍රව්‍ය තොගය යළි සිය වියදමින් එම රටට යවන්නැයි අදාළ ආයතනයට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නියෝග කර තිබෙනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව කියා සිටියා.

කටුනායක අපනයන සැකසුම් කලාපය තුළ ගොඩගසා ඇති, රෝහල් අපද්‍රව්‍ය තොගය එංගලන්තයෙන් ආනයනය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය යටතේ කටුනායක අපනයන සැකසුම් කලාපයේ කලාප අංක 4 හි පුද්ගලික ආයතනයක් විසින්.

භාවිත කරන ලද මෙට්ට, පාපිසි, වාහන කාපට් වැනි කොටස් ඇතුළු මිශ්‍ර අපද්‍රව්‍ය මෙම ආයතනය විසින් ආනයනය කර පසුසැකසුම් කර 2017 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසය දක්වා ප්‍රතිඅපනයනය කර ඇති බව සඳහන්.

අපද්‍රව්‍ය අඩංගු අඩි හතලිහේ බහාලු‍ම් 130ක් අවස්ථා 12කදී ආනයනය කර ඇති බවත් එම ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 27 දහස් 685ක් පමණ වන බවත් වාර්තා වනවා.

Your Comments