රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝග තුරන් කළ පළමු කලාපීය රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව එක් වෙයි

15

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඊසානදිග ආසියානු කලාපීය රටවල් අතුරින් රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝග තුරන් කළ පළමු රටවල් දෙක ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින නම් කර තිබෙනවා.
2023 වසරේ දී එම රෝග තුරන් කිරීමටයි අරමුණු වී තිබුණේ.
සියලුම දරුවන් මෙම මාරාන්තික රෝගවලින් බේරා ගැනීම වැදගත්” බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඊසානදිග ආසියානු කලාපීය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය පූනම් කෙට්‍රපාල් සිං පැවසුවේ.
වසර තුනක් තුළ එකදු රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝගියෙකු හමුනොවුණහොත් එම රට අදාළ රෝග දෙක තුරන් කළ රටක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් හඳුන්වනු ලබනවා.

Your Comments