රුපියලේ අගය 175 වෙයි

62

පසුගිය කාලය තුල අවප්‍රමාණ වූ රුපියල අද දින ශක්තිමත් වී තිබෙනවා
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඊයේ සටහන් වූයේ රුපියල් 177 යි ශත 32 ක් ලෙසයි.
කෙසේ වෙතත් මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද සටහන්ව ඇත්තේ රුපියල් 175 යි ශත 82 ක් ලෙස බව සඳහන්.

 

Your Comments