රුපියලේ අගය තවත් පහළට

19

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සහ සටහනට අනුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ වැඩිම රුපියල් අගය අද (18) දින වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.157.8084 ක් හා විකුණුම් මිල රු.160.0082 ක් ලෙසයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

අමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 161 සීමාව පසුකර ගිය පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

Your Comments