රියදුරු බලපත්‍රය අද සිට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

123

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීම සඳහා දින වෙන්කරවා ගැනීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදුකිරීම සඳහා සකස් කළ නවතම ජංගම දුරකථන යෙදවුම එළිදැක්වීම අද(22) සිදුවනවා.
ඒ මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේදීයි.
මේ අතර සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා කෙරෙන අක්ෂි පරීක්ෂාවද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩපහසුකම් සලසන බවයි ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments