රියදුරු බලපත්‍රයට පරිගණක පරීක්‍ෂණයක්

44

රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීම සඳහා පවත්වන ලිඛිත විභාගය පරිඝනක පද්ධතියක් හරහා සිදුකිරීම අද සිට ආරම්භ වනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ වේරහැර පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේදී මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන බවයි.

ඒ සඳහා පරිඝනක යන්ත්‍ර 143 ක් සවිකර ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

අනතුරුව මෙම වැඩපිළිවෙල දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ද ව්‍යාප්ත කරනු ඇති.

පරිගණක තිරය මත දිස්වන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම මෙහිදී සිදුවන අතර, ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට පිළිතුරු සපයා අවසන් වනවිට අපේක්ෂකයා ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය පරිගණක තිරය මත ඒ මොහොතේම දිස්වන බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ.

Your Comments