රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාමේ නැකැත හෙට

16

අලුත් අවුරුද්දේ රැකීරක්ෂා සදහා පිටත්ව යාමේ නැකැත හෙටට යෙදී තිබෙනවා.
හෙට පෙරවරු 4.52ට එම නැකත යෙදී ඇති බවයි නැකැත් සීට්ටුවේ සදහන් වන්නේ.
නැගෙනහිර දිශාව බලා පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී හකුරු සහ තල මිශ්‍ර කිරිබතක් අනුභව කර රැකී රක්ෂා සදහා පිටත්ව යාම සුදුසු බව ජ්‍යෙතිෂ්‍යයේ සඳහන්.
නව වසරේ රැකි රක්ෂා කටයුතු සාර්ථක වී සෞභාග්‍ය උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම චාරිත්‍රය ඉටු කෙරෙනවා.

Your Comments