රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් සියයට 12කට බෝ නොවන රෝග

61

රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිකයින්ගෙන් සියයට 12.04ක පිරිසක් බෝ නොවන රෝගවලට ගොදුරුවී ඇති බව නවතම අධ්‍යනයකින් හෙලි වු බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ජේ. සතරසිංහ මහතා පැවසුවේ දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග, ඇඳුම සහ පිළිකා යන බෝ නොවන රෝග සඳහා බහුතර පිරිසක් ගොදුරු වී සිටින බවයි.

Your Comments