රන් මිලේ අඩුවීමක්

113

ජුනි මාසයෙන් පසු ලෝක වෙළඳපොල රන් මිල ගතවූ සතියේ දී ඉතා දු ප්‍රමාණයකින් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් එය සාපේක්ෂව ඉහළ මිලක් බවයි වෙබ් අඩවිය දක්වා ඇත්තේ.

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල සති 9ක් තිස්සේ අඛණ්ඩව වර්ධනය වූවා.

පසුගිය සතියේ රන් අවුන්සයක මිල පහත වැටී ඇත්තේ ඩොලර් 2,075 සිට ඩොලර් 1,935 දක්වායි.

කෙසේ නමුත් එය සාපේක්ෂව ඉහළ මිලක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ.

Your Comments