රට පාලනය කිරීම එක පවුලකට සීමා කිරීමෙන් වැලකිය යුතුයි

9

මෙරට පාලනය කිරීම එක පවුලකට සීමා කිරීමෙන් වැලකිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තතු මන්ත්‍රී බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා පවසනවා.
ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කළා.

මේ අතර, මීගහකිවුල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

Your Comments