රට ණය බරින් මුදා ගැනීමට කළ යුතු දේ ඇමති දයා ගමගේ හෙළි කරයි

29

රට ණය බරින් මුදා ගැනීමට නම් අවම වශයෙන් අපනයන ආදායම සියයට 50ක් දක්වා හෝ වර්ධනය කළ යුතු බව අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments