රට ගොඩනගන ගිවිසුම් මිස රහස් ගිවිසුම් රජයට නැහැ

16

රට ගොඩනගන ගිවිසුම් හැරෙන්නට රහස් ගිවිසුම් රජයට නොමැති බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කුමන්ත්‍රණ තුලින් බලය ලබා ගැනීම නොව පොදු ජනතාවගේ අපේක්ෂා ඉටුවන පරිදි ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

Your Comments