රටේ සංවර්ධනය දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල එක හා සමානව සිදු කළ යුතුයි

18

රටේ සංවර්ධනය දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල එක හා සමානව සිදුකළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ඡන්දය බලාපොරොත්තුවෙන් පමණක් රට සංවර්ධනය සිදු නොකළ යුතු බවයි කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

Your Comments