රටෙන් භාගයක් රතු වූ අලුත්ම අනතුරු ඇඟවීම මෙන්න !

94

හෙට පෙරවරුව දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි, අනතුරු අඟවමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය විසින්.

එහි දක්වා ඇත්තේ බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණ, ඌව සහ වයඹ පළාත්වලත්,
නැගෙනහිර සහ උතරුමැද පලාත්වලත් තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවයි.

Your Comments