රටවල් 46ක සංචාරකයන් ට ගාස්තු රහිත වීසා

38

රටවල් 46කින් පැමිණෙන සංචාරකයන් සඳහා ගාස්තු රහිතව වීසා නිකුත් කිරීම අද සිට සිදු කරන බව සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසනවා.

ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ද හිමිව ඇති බව සඳහන්.

මෙලෙස පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ද මේ වන විට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මාස 6ක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රතිඵල අනුව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් සළකා බලනු ඇති.

2019.07.23 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන් හි ‘ගාස්තු රහිත වීසා නිකුත් කිරීම’ සම්බන්ධයෙන් දක්වා තිබුනේ මෙලෙසින්.

Your Comments