රජරට විශ්වවිද්‍යාලය තාවකාලිකව වසාදැමේ

60

රජරට විශ්වවිද්‍යාලය සති තුනක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව වසා දැමීමට විශ්ව විද්‍යාලීය පාලනාධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සිසුන් අතර පැපොල රෝගය පැතිර යාම හේතුවෙන්.

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය රංජිත් විජේවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් සිසුන් නේවාසිකාගාර වලින් ඉවත් කර විශ්වවිද්‍යාල වසා දැමීමට තීරණයකර තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 27 වන දා යළි විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්.

Your Comments