රජරට පීඨ 4ක් 16 යළි විවෘත කෙරෙයි

17

වසා දමා ඇති රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මිහින්තලය පරිශ්‍රයේ පීඨ 4ක් ලබන 16 වන දා විවෘත කරන බව විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසනවා.

සිසුන් පිරිසකගේ පන්ති තහනම ඉවත් කරන ලෙස සහ ශිෂ්‍ය සුබසාධනය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් සිසුන් පිරිසක් පසුගිය 28 වන දා සිට පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල තුළ රැදී සිටීම හේතුවෙනුයි විශ්වවිද්‍යාල වසා දැමීමට කටයුතු කෙරුණේ.

ඒ අනුව සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර, කළමනාකරණ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා සහ තාක්ෂණ පීඨ පසුගිය මස 29 වන දා සිට වසා දැමුණා.

පසුව ගැටළුවට විසදුම් ලබාදීමත් සමඟ සිසුන් ඉන් ඉවත් වූ අතර ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 16 වන දා සිට යළි විවෘත කරනු ඇති.

නේවාසික සිසුන් 15 වන දා පස්වරු 4ට පෙර පැමිණිය යුතු බව ද විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය දැනුම් දී තිබෙනවා.

Your Comments