රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරියට ඉල්ලීමක්

13

සියලු පාසල් දරුවන් ආනයනික කිරිපිටි උවදුර සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය නිවැරදි වැඩපිලිවෙලක් සකස් කර දෙන්නැයි රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරියගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
එම සංගමය නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ආනයනික කිරිපිටි උවදුර සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සමග එක්ව දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.
ආනයනික කිරි පිටි යනු සැබෑ වශයෙන් කිරි නොවන බවත් , එය රසායනික සංයෝග කිහිපයක එකතුවක් බවත් තම සංගමය අඛණ්ඩව පෙන්වා දුන් බවද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිකුත් කල නිවේදනයේ සඳහන්.
මේ පිළිබද අධ්‍යයනයට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් පත් කළ කමිටු වාර්තාවේද ආනයනික කිරි පිටි යනු සෞඛ්‍යමය වශයෙන් අධි අවධානම් ආහාරයක් බවට සදහන් කර ඇති බවයි සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.
එබැවින් මෙම ව්‍යසනයෙන් පාසල් දරුවන් ගලවා ගැනීම සදහා සහය දෙන ලෙසයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරියගෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත්තේ.

Your Comments