රජයේ ආර්ථිකමය ගැටලු සහ විදුලි අර්බුදයෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්වෙලා

12

වත්මන් රජයේ ආර්ථීකමය ගැටලු සහ විදුලි අර්බුදය හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇතැයි නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී වී චානක මහතා චෝදනා කරනවා.
එමෙන්ම උත්සව සමය ආසන්න වී ඇති අවස්ථාවක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලද ඉහල ගොස් ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

Your Comments