රංජන් දින දෙකකට පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඇප ඉල්ලයි [VIDEO]

44

රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා දින දෙකක ඇප ලබා දෙන ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඉල්ලා සිටියා.
ඒ තමන්ගේ සියලු හඬ පට පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීම සඳහායි.
රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ තමන් සතු සියලු හඬ පට සභාගත කරන බවයි.
කෙසේ වෙතත් මේ දක්වා එම හඬ පට පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර නොමැති බව කංචන විජේසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා දන්වා සිටියා.
එම අවස්ථවේ ප්‍රතිචාර දැක්වූ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ තමන් සතුව ඇති බව පැවසූ සියළු හඬ පට බැංකුවක ආරක්ෂිතව තැන්පත් කර ඇති බවයි.
කෙසේ වෙතත් තමා බන්ධනාගාරගතව ඇති බැවින් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීමට හැකියාවක් නොලැබුණු බව රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළා.
දින දෙකක ඇප ලබා දෙන්නේ නම් එම සියලු හඬ පට පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙන බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සියලු හඬ පට සභා ගත කරන බව ඊයේ (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේ මෙලෙසින්….

මම හොරෙන් පටිගත කරපු වීඩියෝත් තියෙනවා ?

මම හොරෙන් පටිගත කරපු වීඩියෝත් තියෙනවා ?

Posted by News24 on Tuesday, January 21, 2020

Your Comments