යුද හමුදා නව මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ගුණවර්ධන වැඩ භාර ගනියි

240

යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වශයෙන් මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ගුණවර්ධන මහතා වැඩ භාරගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ මහතා මෙරට 55 වන යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානීවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ඇති.

මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ගුණවර්ධන මහතා මීට පෙර යුද හමුදාවේ ස්වේච්ඡා බලසේනාවේ සේනා විධායකවරයා ලෙසයි කටයුතු කළේ.

Your Comments