යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් විරෝධතාවයක
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

28

අත්අඩංගුවට ගත් යාපනය විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් අද(15) යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපස විරෝධතාවයක නිරතව තිබෙනවා.

හදිසි නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති යාපනය විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගම් සභාපති හා ලේකම් ඇතුළු විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රියාකාරිකයෙකු නිදහස් කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කරමින් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් විරෝධතාවයේ නිරත ව ඇති බවයි නිව්ස්24 වාර්තාකරු පවසන්නේ.

විරෝධතාවයට එක්වු විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් පැවසූවේ කොන්දේසි විරහිතව අත්අඩංගුවේ පසු වන අදාළ පිරිස් වහාම නිදහස් කළ යුතු බවයි.

විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල සේවක සංගම් හා යාපනය දිස්ත්‍රික් සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් ඇතුළු පිරිසක් විරෝධතාවයට එක්ව තිබෙනවා.

Your Comments