යාපනය මූලස්ථාන පොලිසියේ Crime OIC ඇතුළු 17කට ස්ථාන මාරුවීම්

34

යාපනය මුලස්ථාන පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුලූ එම අංශයේ පොලිස් නිලධාරීන් 17 දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.
රුපියල් ලක්ෂ 10 මුදල්  සොරකමක් සම්බන්ධයෙන්  ලැබුණු පැමිණිල්ලකට නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු නොකිරීමට එරෙහිවයි මෙම ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී ඇත්තේ.
ව්‍යාපාරිකයකු විසින් එම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය සටහන් කළ පොලිස් කොස්තාපල්ගේ ද වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

 

Your Comments