යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය ඉදිකළ සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරයි
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

60

ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් හා සිවිල් ජනතාව අතර සුහදතාවය වර්ධනය කොට සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා යාපනය, ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය ඉදිකළ සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් රුවන් වනිගසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ(11) සිදු කර තිබෙනවා.

ජාතික සමගිය, සහයෝගිතාවය හා සංහිදියාව ප්‍රවර්ධනය කරමින් සිවිල් ජනතාවගේ ජන ජිවිතය නංවාලීම උදෙසා සහෝගිතා මධ්‍යස්ථානය හරහා වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය පවසනවා.

ආගමික, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍යය, කෘෂිකාර්මික, කාන්තා හා ළමා සුභසාධන ආදී අංශ රැසක් වෙනුවෙන් පහසුකම් සැපයීම හා  වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය හරහා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

යාපනය ආරක්ෂක සේනා 10 කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුව හා පස්වන ඉංජිනේරු බලකා රෙජිමේන්තු නිළධාරීන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය යටතේ සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකෙරුණා.

වැඩසටහන් අවස්ථාවට යාපනය ආරක්ෂක සේනා 51,52 හා 55 සේනාංකාධිපතිවරුන් ඇතුළු යාපනය ආරක්ෂක සේනා යුධ හමුදා නිළධාරීන් එක්ව සිටියා.

Your Comments