යාපනය අහස හැඩ කළ සරුංගල් සැණකෙළිය

35

යාපනය, අරියාලෙයි ප්‍රදේශයේ තරුණයින් පිරිසක් ඊයේ (16) දිනයේ සරුංගල් සැණකෙළියක් පවත්වා තිබෙනවා.

යාපනය ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූවේ යාපනය අරියාලෙයි ප්‍රදේශයේ තරුණයින් විසින් අදාළ සංරුංගල් සැණකෙළිය සංවිධානය කොට තිබූ බවයි.

මෙම සරුංගල් සැණකෙළිය පවත්වා ඇත්තේ යාපනය, අරියාලෙයි කලපු සීමාවේදීයි.

යාපනය වැල්වැටිතුරෙයි ප්‍රදේශයේ තරුණයින්ද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සරුංගල් සැණකෙළියක් පැවැත්වීම සෑම වර්ෂයකම සිදුකරනු ලබන්නකි.

මෙහිදී ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ සත්ව ආකෘති, ස්ථානීය ආකෘති හා අලංකාරවත් වෙනත් ආකෘති රැසකින් සමන්විතය සරුංගල් නිර්මාණය කර තිබුණා.

ගොවිතැනින් හා ධීවර රැකියාවෙන් විඩාවටපත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විඩාව සංසිදුවීම උදෙසා ස රුංගල් සැණකෙළිය සංවිධානය ‍කළ බවයි ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටියේ.

සරුංගල් සැණකෙළිය නැරඹීම සඳහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි බවයි NEWS24 වාර්තාකරු කියා සිටියේ.

ජායාරූප – මාධව කුලසූරිය

Your Comments