යාපනයේ වාණිජ ගුවන් ගමන් නොවැම්බර් 1 ආරම්භ කෙරෙයි

30

යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ සිට වාණිජ ගුවන් ගමන් කටයුතු නොවැම්බර් මස 1 දා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී.

දැනට ආසන 80ට අඩු යානා යාපනය වෙත පැමිණෙන අතර මේ වන විටත් ගුවන් පථය දීර්ග කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙනවා.

රුපියල් මිලියන 2,250ක වියදමින් ඉදිකෙරුණු මෙම ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය රුපියල් මිලියන 1950ක් සහ ඉන්දීය ආධාර යටතේ රුපියල් මිලියන 300ක් යොදවා තිබෙනවා.

අදියර 3 ක් යටතේ ගුවන් තොටුපල ඉදිකෙරෙනු ඇති.

එහි ප්‍රධාන ධාවන පථය මීටර 950ක දිගින් යුක්තයි.

දර්ශනීය ජල සංදර්ශනයකින් ඇරඹුණු යාපනයේ ගුවන් ගමන [PHOTOs]

Your Comments