යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

10

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු ලෙස කටයුතු කළ යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා.
ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදීයි.
ඒ අනුව අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු ලෙස දිලිප් නවාස් පත් කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කළේ.

Your Comments