මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා අද සිට ඇරඹේ

19

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා අද සිට සීමාසහිතව යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 04.00 දක්වා සේවා සැපයෙනු ඇති.
ඒ අනුව අදාළ දුරකථන අංක අමතා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගත යුතු බව සදහන්.
කෙසේවෙතත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ එක්දින සේවය නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති බවයි.
මේ අනුව නව වාහන ලියාපදිංචි කිරීම, රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, වාහන අංක නිකුත් කිරීම මෙන්ම තත්ව සහතික බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු කාර්යයන් අද සිට සිදු කෙරෙනු ඇති.

Your Comments